Piechoty

pt • 9 marca 2018 20:36

Prezydent Częstochowy ogłosił konsultacje społeczne w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze przed zbliżającymi się wyborami. Pod opinie mieszkańców została poddana uchwała, która zmienia podział okręgów wyborczych, Więcej

czw • 2 lipca 2015 22:15

Radni Dzielnicy Stradom Częstochowy złożyli 9 wniosków do projektu budżetu miasta Częstochowy na 2016 rok.
Większość dotyczy infrastruktury drogowej naszej dzielnicy. Więcej