Radni

Reprezentanci Stradomia
w Radzie Miasta Częstochowy

Skład Rady Dzielnicy Stradom

Ewelina Balt
e-mail: ewelina.balt@gmail.com
 • Mariola Pawłowska-Rak (przewodnicząca)
 • Paweł Drab
 • Fryderyk Fułek
 • Marcin Jędrys
 • Agnieszka Matuszyk
 • Adam Musiał
 • Marcin Palacz
 • Adrian Pasieka
 • Mateusz Psiuk (członek Zarządu)
 • Michał Skalik
 • Kamila Tkacz
 • Anna Włodara (wiceprzewodnicząca)
 • Tomasz Zacharjasz (członek Zarządu)
 • Hubert Zasępa
Kontakt:
e-mail:
radastradom@gmail.com
adres:
Gimnazjum Nr 16
ul. Ułańska 5/7
42-202 Częstochowa
Barbara Gieroń
e-mail: basia5525@gmail.com
Zbigniew Mizgalski
e-mail: zbigniewmizgalski53@gmail.com
telefon: 601 921 598
Jerzy Nowakowski
e-mail: jerzy.now@op.pl
Andrzej Sowa
e-mail: andrzejsowa7@wp.pl

źródło: czestochowa.pl,bip.czestochowa.pl